Douane

Een douane-entrepot is een opslagplaats waar aangevoerde goederen uit het buitenland onder douanetoezicht worden opgeslagen. De bestemming van die goederen is dan ook dikwijls nog niet gekend.

Zolang ze in het entrepot zijn opgeslagen, dienen er voor deze goederen geen in-voerrechten betaald te worden en/of is er geen BTW verschuldigd. Enkel bij het verlaten van het entrepot en indien de goederen in het vrije verkeer van de EU worden gebracht, moeten er invoerrechten betaald worden.

Om van die voordelen te kunnen genieten moeten KSL & Warehousing en zijn klanten zich houden aan strikte voorwaarden. De Belgische douanedienst oefent dagelijks fysieke en administratieve controles uit. Zij doen controle op onze voorraadadministratie en kunnen hiervoor boetes opleggen wanneer wij niet aan alle eisen voldoen. Aan de opslag in een douane-entrepot zijn geen termijnen verbonden. Er mogen ook bepaalde behandelingen plaatsvinden.

Om Uw transitgoederen te kunnen opslaan hebben wij volgende vergunningen;

  • Particulier entrepot C.
  • Vergunning voor laden en lossen.

 

shutterstock62166811

 

NL - FR - ENG

 

 

Copyright 2014 - KSL&Warehousing bvba - Tel.: +32 (0)3 541 41 16 - Email: gunther.brausch@ksl.be